Vragen? bel: 06 - 519 135 58
Uw vakantieplezier
begint hier!

Algemene regelgeving / Huisregels


Huurperiode

De huurperiode begint op vrijdagmiddag tussen 15.00 en 18.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode moeten wij u helaas per aangevangen uur € 150,- in rekening brengen. Wij verzoeken u de gestelde tijden niet te overschrijden, u dupeert namelijk de volgende huurder.


Huurvoorwaarden

De bestuurder moet minimaal 25 jaar zijn en in bezit van een geldig Nederlands B rijbewijs met minimaal 4 jaar rijervaring. De verhuurder geeft de camper met volle dieseltank mee en ontvangt deze ook weer graag met volle tank retour. Indien de camper niet met volle tank ingeleverd wordt, zal verhuurder € 50,00 van de waarborgsom inhouden, verhoogd met de tankkosten.

Alle kosten zoals brandstof, tol en boetes etc. zijn voor rekening van de huurder. (en met name het niet betalen van tolwegen in één van de Scandinavische landen bedraagt minimaal € 100,00 per gebeurtenis)

Bij reparaties aan de huurcamper dient u ten alle tijden eerst overleg te voeren met iTravel Campers, evt. per telefoon of e-mail. Reparaties waar geen nota en oude onderdelen van kunnen worden overlegd worden niet vergoed. De huurder dient direct aan ons door te geven indien er zich iets voor doet tijdens de huurperiode wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurperiode.


Contactinformatie iTravel Campers

Mobiel: +31 6 51 91 35 58
E-mail: info@itravelcampers.nl

De Aveco hulpcentrale voor eventuele spoedgevallen: tel. +31-20 592 91 97.


Reserverings- en betalingsvoorwaarden

De huurprijzen zijn gebaseerd op 1 volle kalenderweek en zijn inclusief onbeperkte kilometers, all risc verzekering, wegenbelasting en een complete inventaris. Bij reservering is van alle bestuurders een legitimatie verplicht (geldig paspoort en rijbewijs)

Nadat wij het reserveringsformulier van u ontvangen hebben krijgt u van ons een bevestiging. U dient binnen 7 dagen na onze bevestiging 25% van de huursom aan ons te voldoen, hetzij contant of per bank. De boeking is dan voor beide partijen bindend. Het resterende bedrag dient 6 weken voor aanvang huurperiode op de rekening van verhuurder te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 6 weken voor de aanvang van de verhuurperiode dient u de volledige huurprijs direct te voldoen. De borgsom bedraagt € 1.250,-

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de camper indeling, zoals die op onze internetsite staan, dit kan n.a.v. eventuele verkoop/schade wijzigen.


Waarborgsom

De waarborgsom ad € 1.250,- dient u vooraf contant te voldoen of van te voren overmaken op bankrekening AbnAmrobank NL51ABNA0417960808 t.n.v. iTravel Campers. De terugbetaling van de borg geschied per de bank, bij tijdige inlevering van de schoongemaakte en onbeschadigde camper.  Alle kosten wegens het niet voldoen van verplichtingen door de huurder zoals bijvoorbeeld aftanken, schoonmaken interieur, toilet etc. worden bij inlevering van de camper met de waarborgsom verrekend.


Verzekeringsvoorwaarden

Onze campers zijn All Risk verzekerd met een eigen risico van € 1.250,- per schade, te allen tijde. Het eigen risico zal bij schade worden verrekend met de door u betaalde waarborgsom. Interieurschade is niet verzekerd en voor risico van de huurder behoudens normale slijtage.


Ontbinding van de huurovereenkomst

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijden zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, of gebruikt gaat worden. In welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde direct tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.


 

Bestemming

Alle landen welke staan vermeld op de groene kaart mogen worden bezocht. Een uitzondering hierop zijn landen welke in oorlog zijn of waar onrust dreigt. In geval van twijfel dient de huurder vooraf de reisbestemming te overleggen met de verhuurder. Voor informatie met betrekking tot reisadviezen:www.minbuza.nl.

Helaas verhuren wij geen campers voor de wintersport, voor een langer verblijf in de winterperiode naar zonnige warme oorden hebben wij uiteraard wel campers beschikbaar


Schoonmaak

Onze huurcampers worden schoon afgeleverd en uiteraard verwachten wij ze ook weer schoon terug. Als het schoonmaken van het interieur en/of het cassettetoilet geheel of gedeeltelijk moet geschieden door iTravel Campers dan worden hier reinigingskosten voor berekend m.u.v. van de buitenkant. Dit wordt door de verhuurder uitgevoerd.

Voor het reinigen van:
- vuilwatertank niet geledigd
€ 30,00
- toilettank niet geledigd en gereinigd
€ 85,00
- toiletruimte binnen niet gereinigd
€ 35,00
- servicegoed niet gereinigd
€ 30,00
- binnenzijde niet/onvoldoende gereinigd
€ 55,00
- Koelkast niet gereinigd
€ 20,00
- Rookvrij maken
- Huisdieren
€ 150,00
€ 250,00

Roken en huisdieren( zonder vooraf toestemming van de verhuurder) zijn niet toegestaan, dit i.v.m. eventuele allergie bij andere huurders. Verkeersovertredingen worden gefactureerd naar de huurder.
Het is mogelijk om uw auto (op eigen risico) bij ons te stallen.

Gebruik de camper alsof het Uw eigendom is.

Voor de volledigheid zie ook onze algemene verhuurvoorwaarden.


 

Contact

iTravel Campers
Middenweg 18
4033 CB Lienden
+31 (0)6 51 91 35 58
info@itravelcampers.nl
NKC